Bir organizasyon neden çevik olmak ister ? Daha fazla iş bitirmek, kar etmek veya özetlersek ideallerine ulaşmak için diyebiliriz. Bu istenen hedeflere veya ideallere ulaşmak için organizasyonun mevcut alışkanlıklarını değiştirmesi gerekmektedir çünkü mevcut durumdan hoşnutsuzluk söz konusudur. Alışkanlıklar değişirse sonuçlar da değişir. Eğer dosdoğru bir şekilde sadece sonuçları değiştirmek üzerine kafa yorulursa hata yapılmış olur çünkü mevcut alışkanlıklar hiçe sayılarak bir anda kökten sert bir şekilde tüm alışkanlıklar değiştirilmeye kalkılırsa, sıkıntıların baş göstermesi kaçınılmazdır.

Sigara içen bir topluluğa hadi yarın sigarayı bırakıyorsunuz dediğinizde nasıl bir tepki ile karşılaşırsınız ? Sizce bırakırlar mı ? Ya da hadi yarın hep beraber 5 km koşuya çıkıyoruz deseniz, daha önceden hiç 5 km koşmamış arkadaşlarınız tepkisi ne olur ? İlk günden size katılsalar bile bu sürdürülebilir mi ? Ben çevik dönüşümü sigarayı bırakma sürecine veya spor alışkanlığı kazandırma sürecine benzetiyorum. Çevikleşme sürecini bir anda sert müdahale yerine sakin sakin, sindire sindire A noktasından B noktasına orada sürekli ideale doğru bitmeyen bir yolculuk gibi düşünmeliyiz.

Bu yolculuğu Kanban metodu ile son derece iyi yönetebilirsiniz. Kanban metodu sayesinde organizasyonunuzun (kötü) alışkanlıklarını ortaya çıkartma fırsatı yakalarsınız. Kanban modununun “Her ne yapıyorsan onunla başla” prensibinin arkasında mevcut durumu ve alışkanlıkları ortaya çıkartma hedefi yatmaktadır. Bir başka deyişle Kanban metodu mevcut alışkanlıklara hemen müdahale etmez ve böyleyece sürdürülebilir olma ihtimali yüksektir.

Originally published at https://agilekanban.istanbul on April 16, 2019.