Neden İş Çevikliği ?

İş çevikliğinin organizasyon boyutta uygulana mama sının önümdeki en büyük engellerinden bir tanesi, çeviklik oyunun sadece belli takımlar veya departmanlar içerisinde oynanmasıdır. İş çevikliği oyunu takım sporu değildir, organizasyonel bir spordur. Tüm tarafların oyuna dahil olmaları gerekir. Özellikle de üst yönetimin.

Bir çicekle baharın gelmeyeceği gibi, bir yada birden fazla takımın çevik olmasıda organizasyonu istediği stratejik hedeflere ulaştırmaz. Sistemsel düşünceye göre önemli olan takımların çevik olmasıda değil, takımların arasındaki ilişkilerin çevik olmasıdır.

Durumu bir benzetme ile açıklarsak. Organizasyonu bir insan vücudu olarak düşünürsek, örneğin sadece tiroid bezlerinin hızlı (çevik) çalışması, genel sağlık durumunu ciddi etkileyen bir hastalık olan hipertiroidi sebebiyet verecektir. Aynı durum organizasyonlar içinde geçerlidir. Bütünsel düşünmeden sadece IT veya bir başka bölümün çevik olması, organizasyonun geneli için tehlikeli bir durum oluşturabilir.

İş çevikliğinin gerçekleş mem esinin en büyük alametlerinin bir taneside itme (push) mekanizmasının kültürün bir parçası haline gelmesidir. Çeviklik mertebesine ulaşmak için itme mekanizmasından, çekme (pull) mekanizmasına geçilmesi gerekir.

Sadece bir takımın Kanban metodunun pratiklerini iyi uygulaması yetmez. Bu takım Kanban metodunu ne kadar iyi uygularsa uygulasınlar hep bir defans modundadır. Sürekli defans yapan kaybeder. Bir şekilde söz verilmemiş işler, acil veya WIP limitini genişletilmesi gibi baskılarla takımı direncini bir noktada kırabilirler. Bu bir an meselesidir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün savaş stratejisi olarak ifade ettiği bu değerli söz, günümüzde organizasyonlar için bir pusula görevi görmektedir.

Hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. [1]

Organizasyonel çeviklik (İş çevikliği)

Organizasyonel çeviklik veya diğer ismiyle iş çevikliği mertebesine ancak çekme (pull) mekanizmasına geçişle sağlanabilir. Çekme sistemini uygulamak için Kanban metodunun aynı anda yapılan işlere limit koyma (Limit WIP) pratiği ile mümkün olabilir. Aynı anda yapılan işlere limit koyma (Limit WIP) sadece takım/operasyon seviyesinde değil, tüm organizasyon seviyesinde uygulanması son derece önemlidir. Diğer bir ifade ile sath-ı müdafa ile mümkündür.

İşlerin gelme sebebi olan nehrin yukarı tarafıda (upstream) oyuna dahil edilmeden, müşteri memnuniyeti sağlanamaz. Kanban metodunun işleri sınırlama (limit WIP) ve görselleştirme pratikleri özellikle strateji seviyesinde uygulanmasıyla bütünlük ve ahenk sağlanabilir. Diğer bir ifadeyle iş çevikliği sağlanmış olur. İş çevikliği sayesinde doğru işi, doğru zamanda, doğru ve mutlu takım/bireyler tarafından gerçekleştirmiş olur. Elbette bunun neticesinde mutlu müşteriler elde edilebilir.

Çevikliğin tanımı şudur : Doğru işi, doğru zamanda, doğru takım/bireylerin gerçekleştirmesidir. Bu ciddi bir koordinasyon gereklidir. Koordinasyonun sağlanması için çekme (pull) mekanizmasının devreye alınması şarttır. Çekme mekanizmasında Kanban metodunun aynı anda yapılan işlere sınır getirilmesi (Limit WIP) ile mümkün olabilir.

Çeviklik sayesinde strateji ile operasyon uyumlu bir şekilde ilerlemiş olur. Bunun neticesinde takımların en büyük sıkıntılarından biri olan aşırı iş yükü altında ezilme (Muri -

Overburdening) riski asgari düzeye indirgenmiş olur.

1 — https://www.atam.gov.tr/nutuk/savunma-hatti-yoktur-savunma-sathi-175-vardir

Originally published at https://www.agilekanban.istanbul on January 3, 2021.

Business Agility lover, TDD guy, clean coder, non-stop learner.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.