Kanban sisteminde fikirden, söz vermek noktasına iş çekme sıklığı ne olmalıdır ?

Bir hafta ne yeterince uzundur ne de çok kısadır. Haftalık olarak fikirler aşamasında bekleyen işlerin, değerlendirilip limitler doğrultusunda söz verme noktasına getirilmesiyle ideal bir ritim yakalanabilir. Kanban sistemi hangi işlerin öncelikli olacağını size söylemez. Buna karar verecek olan organizasyonun kendi iç dinamikleridir.

Kanban sisteminde fikirlerin analiz evresine alınması veya çöpe atılma aşaması

Fikirlerden söz verme noktasına iş çekme sıklığı iki haftada bir olabilir mi? Ya da anlık olabilir mi? Bu soruların cevabını verecek olan yine organizasyonun kendisidir. Kanban metodu sıklığın süresinden ziyade ritme önem verir.

Her fikrin analiz kolonuna çekilmesi (söz verme noktası) ve üzerinde çalışılmaya başlanması imkansızdır çünkü ilk olarak kapasite sınırı mevcuttur. İkincisi ise, her fikir doğal seleksiyona uğrayıp çöpe gidebilir. Microsoft firmasında 2004 yılında yapılan gözlemlerde, fikirler aşamasında olan fikirlerin yaklaşık %48 sinin çöpe gittiği ölçümlenmiştir [1].

[1] https://www.amazon.com/Kanban-David-J-Anderson-ebook/dp/B0057H2M70

--

--

Business Agility lover, TDD guy, clean coder, non-stop learner.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store