kanban-nedir | AgileKanban Istanbul

Kanban metodu satranç gibidir. Kuralları basit ama ustası olmak zaman alır. Uygulandığı yere ve

seviyeye göre şekil alan, problemlerin görülmesi sağlayan ve bu vesileyle çözümler üretilmesini

tetikleyen bir yönetim metodudur. Kanban metodunun 6 pratik ve 6 prensibi bulunur. Bu pratik

ve prensipler de 9 adet değer üzerine inşa edilmiştir. Hepsi bu kadardır.

  • Kanban metodu çekme sistemini kullanır. Bu sayede, projelerin dengeli bir şekilde ilerlemesini sağlanır.
  • Görselleştirme pratiği sayesinde tüm iş adımları görünür hale gelir. İş adımları üzerinde yeralan önemli bir iş veya problem kesinlikle gözlerden kaçmaz. Her türlü aksama veya tıkanıklık anında tüm takımlarca tam zamanında fark edilir.
  • Kanban metodunun politikaları açık hale getirmesi sonucu, iş adımlarında kimin, neyi, ne zaman yapması gerektiği net bir şekilde belirlenebilir.
  • Kanban metodu, aynı anda yapılan iş miktarını kısıtlayarak (WIP) kalitenin her adımda artmasını ve bu kalite yaklaşımının tüm organizasyona yayılmasını sağlar.
  • Kanban metodunun işaret ettiği pratiklerin müşterinin sahasına uygulanması sonucu, işlerin belli bir olgunluğa ulaşmadan alt ekiplere verilmesi önlenir. Böylece gereksinimlerinin değişmesi sonucu boşa giden iş gücü ortadan kaldırılmış olur.
  • Kanban metodu sadece IT takımları için değil, organizasyonun her yerinde ve her seviyesinde rahatlıkla uygulanabilir. Özellikle üst yönetim, Kanban metodunu uygulayarak organizasyonun mevcut durumuna tam olarak hakim olabilir. Böylece, strateji ve operasyon seviyeleri ahenk içerisinde hareket etme fırsatı yakalamış olur.
  • Çeviklik ifadesinin anlamı şudur : Doğru işi, doğru zamanda, doğru takımın yapmasıdır. Diğer bir ifadeyle doğru koordinasyon sayesinde müşteri memnuniyeti sağlanabilir. Takımlar arasında koordinasyon tam olarak gerçekleştirilebilir.

Bununla beraber, Kanban metodu her şeyi çözen sihirli bir değnek değildir. Bu metodun en büyük katkısı problemleri gösterme becerisidir, dogmatik çözüm önerileri içermez. Diğer yaklaşımların aksine Kanban metodunda ustalaşmak çok hızlıdır.

Her organizasyonun problemi kendisine özeldir. Başka bir organizasyonun çözümünü hazır bir

şekilde alıp kendi problemlerinize uygularsanız büyük ihtimalle başarı elde edemeyeceksiniz. Tarih, bu tür başarısızlık hikayeleri ile doludur.

Kanban metodu, size teşhis yöntemleri sunarak tedavinizi geliştirmenizi sağlayan bir yönetim

metodudur. Hazır hap çözümler sunmaz. Organizasyonun sürekli gelişmesi için bu teşhis ve tedavi sürecinin sürekli sistematik ve tutarlı bir şekilde gerçekleşmesi gerekmektedir.

Kanban eğitimleri hakkında daha fazla bilgi için : https://www.agilekanban.istanbul

Neden Kanban?

Originally published at https://www.agilekanban.istanbul.

Business Agility lover, TDD guy, clean coder, non-stop learner.