29 AĞUSTOS 2020 • 0 COMMENT

Kanban metodu satranç gibidir. Kuralları basit ama ustası olmak zaman alır. Kanban metodunun toplam 6 pratik ve 6 prensibi bulunur. Bu pratik ve prensipler 9 adet değer üzerine inşa edilmiştir. Hepsi bu kadardır. Kanban metodunu uygulandığı yere ve seviyeye göre şekil alan, problemlerin görülmesi sağlayan ve bu vesileyle çözümler üretilmesini tetikleyen bir yönetim metodudur.

Kanban Metodunun Değerleri ve Prensipleri

Kanban sadece takımların çevik olması için ortaya konan bir yaklaşım değildir. Kanban Metodu, sistemin bütünsel olarak iyileştirilmesi için ortaya konan bir yaklaşımdır. Örneğin 1000 kişilik bir organizasyon içerisinde 10’ar kişilik 5 takımın Kanban’a geçmesi, organizasyonun bütünü açısında istenen getiriyi vermeyebilir. Bir çiçekle baharın gelmeyeceği gibi, bir veya bir kaç takımın çevik yöntem kullanmasıyla organizasyonun bütününün çeviklik kabiliyeti kazanması beklenemez.

Sistemsel bakış açısına göre bir takımın ya belli takımların çevik olması değil, müşteriye hizmet veren takımların arasındaki ilişkilerin çeviklik içerisinde olması gerekir. Gerçek fayda buradadır. Sistem en zayıf halkası kadar güçlüdür. “Çevik Takım” önemlidir ama “İş Çevikliği“ nihai hedeftir.

Kanban Metodunun Değerleri

 1. Mevcut durumu anlama
 2. Uzlaşma
 3. Saygı
 4. Liderlik
 5. Akış
 6. Müşteri odaklılık
 7. Şeffaflık
 8. Denge,
 9. İşbirliği

Kanban Metodunun Değerleri

 1. Değişim Prensip Grubu
 2. Neredeysen oradan başlayın
 3. Evrimsel değişim yoluyla gelişmeyi sürdürmek için anlaşmaya varın.
 4. Her düzeyde liderlik eylemlerini teşvik edin.
 5. Hizmet Verme Prensip Grubu
 6. Müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini anlayın ve bunlara odaklanın.
 7. İşi yönetin; çalışanların kendi kendilerini yönetmesine izin verin.
 8. Sonuçları iyileştirmek için ilişkileri ve politikaları düzenli olarak gözden geçirin

Kanban ile sürekli gelişim

Kişisel veya organizasyonel olarak sürekli gelişimin anlamı nedir? Neden sürekli gelişmeliyiz ? Bu sorunun cevabını termodinamiğin ikinci yasası olan entropi kavramı içerisinde aramalıyız. Entropi kavramına göre herşey bozulma eğilimindedir. Örneğin bir yemek durduğu yerde bozulur, temizlenmeyen ev kirlenir. Isınan sıcak çay soğur. Mevcut süreçler ortamların değişmesiyle zamanla anlamsızlaşır. Özetle bir şey gelişmiyorsa geriliyor ve yok oluyor demektir.

Neden Kanban?

Her organizasyonun problemi kendisine özeldir. Başka bir organizasyonun çözümünü hazır bir şekilde alıp kendi problemlerinize uygularsanız, büyük ihtimalle başarılı elde edemeyeceksiniz. Tarih bu tür başarısızlık hikayeleri ile doludur.

Kanban metodu size teşhis yöntemleri sunarak, kendi tedavinizi geliştirmemizi sağlayan bir yönetim metodudur. Hazır hap çözümler sunmaz. Organizasyonun sürekli gelişmesi için bu teşhis ve tedavi sürecinin sürekli sistematik ve tutarlı bir şekilde gerçekleşmesi gerekmektedir.

Kanban hakkında video serilerini izlemek için : https://www.youtube.com/channel/UCi4F5mrle6FP1SE2k4CgGNA/videos?disable_polymer=1

Podcast dinlemek için : https://podcasts.apple.com/tr/podcast/agile-kanban-istanbul/id1471969953

Business Agility lover, TDD guy, clean coder, non-stop learner.

Business Agility lover, TDD guy, clean coder, non-stop learner.