Kanban Metodunu hiç bilmeyen birisine nasıl anlatırsınız ?

Bir kısa cümleyle Kanban Metodunu hiç bilmeyen birisine nasıl anlatırsınız ? Bu konu üzerinden biraz kafa yordum ve paylaşmak istedim. Bu sorunun cevabını vermeden önce 2 varsayımımı belirtmek istiyorum.

Birinci varsayım : Herkesin problemi kendisine özeldir ve kalıcı çözüm için özel tedaviler gereklidir.
İkinci varsayım ise “Problemler iyidir”. Gelişme problemleri çözerek olur. Problemsizlik en büyük problemdir.

Bu iki varsayımdan hareketle, herkesin sağlık ile ilgili az veya çok bir tecrübesi olduğunu varsayarak, Kanban Metodunu hiç bilmeyen birine aşağıdaki ifade ile anlattığımda çok güzel geri bildirimler aldım.

Kanban Metodu : Teşhis yöntemleri sunarak, kendi tedavinizi bulup uygulama şansı sağlayan bir yönetim metodudur.

Gelişme için problemlerimizi sürekli olarak çözmemiz gerekiyor. Bir başka deyişle sürekli teşhiş koyup, uygun tedavileri aramamız ve uygulamamız gerekmektedir. Bu noktadaki en büyük hata başkasının tedavisini, kendi problemlerimize düşünmeden, ezbere bir şekilde uygulamaktır. Doğal olarak yanlış tedavinin acı sonuçlarını görme riskimiz doğabilir.

Teşhisle beni uğraştırma, bana hazır reçete ver diye düşünyorsanız böyle bir hazır reçetenin olmadığını açıkca söylemek isterim. Kanban Metodunun sunduğu teşhis yöntemleri ve ön-tedavi önerileri şöyledir :

A — Kanban Metodu Pratikleri
1 — Görselleştir
2- Gelen işleri sınırla
3 — Akışını yönet
4 — Kuralları açık hale getir
5 — Geri bildirim mekanizmaları kur
6 — İş birliklerini arttır ve bilimsel deneyleri teşvik et

B — Servis Verme Prensipleri (Service Delivery Principles)
1 — Müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini anla ve odaklan
2 — İşini yönet, çalışlanları değil; çalışanların kendilerini organize etmelerini sağlayın
3 — Sonuçları iyileştirmek için iletişimi ve politikalarını düzenli olarak gözden geçirin.

C — Değişim Yönetimi Prensipleri (Change Management Principles)
1 — Ne yapıyorsan o şekilde başla.
2 — Sürekli gelişme evrimsel bir süreçtir, sabırlı ol
3 — Her seviyede liderlik eylemlerini teşvik etmek.

D — STATIK : Systems Thinking Approach to Introducing Kanban
1 — Hizmeti “amaca uygun” yapan şeyin ne olduğunu anlayın
2 — Mevcut performans ilgili memnuniyetsizlik kaynaklarını anlayın
3 — Talebin kaynaklarını ve niteliğini analiz edin
4 — Mevcut kapasitesini analiz edin
5 — Hizmet iş akışını modelleyin
6 — Hizmet sınıflarını tanımlayın (classes of service)
7 — Kanban sistemini tasarlayın
8 — Sosyalleştirin, tasarlayın ve müzakere yaklaşımını uygulayın

Originally published at https://agilekanban.istanbul on May 10, 2019.