Kanban metodu hakkında

Uygulandığı yere ve seviyeye göre şekil alan, problemlerin görülmesi sağlayan ve bu vesileyle çözümler üretilmesini tetikleyen bir yönetim metodudur. Kanban metodunun 6 pratik ve 6 prensibi bulunur. Bu pratik ve prensipler de 9 adet değer üzerine inşa edilmiştir. Kanban sadece takımların çevik olması için ortaya konan bir yaklaşım değildir Kanban Metodu, sistemin bütünsel olarak iyileştirilmesi için ortaya konan bir yaklaşımdır. Örneğin, 1000 kişilik bir organizasyon içerisinde 10'ar kişilik 5 takımın Kanban’a geçmesi organizasyonun bütünü açısından istenen getiriyi vermeyebilir.

Bir çiçekle baharın gelmeyeceği gibi bir veya birkaç takımın çevik yöntem kullanmasıyla organizasyonun bütününün çeviklik kabiliyeti kazanması beklenemez. Sistemsel bakış açısına göre, belli takımların çevik olması değil müşteriye hizmet veren takımların arasındaki ilişkilerin çeviklik içerisinde olması gerekir. Gerçek fayda buradadır. Sistem en zayıf halkası kadar güçlüdür. “Çevik Takım” önemlidir ama “İş Çevikliği” nihai hedeftir.

Kanban, bir proje yönetim metodu değildir ya da yazılım dünyası için geliştirilmiş özel bir

metodoloji hiç değildir. Proje yönetimi ve yazılım dünyasının sınırlarını aşan bir sistemdir.

Kanban metodu, organizasyonun servis kalitesini artırmak, iyileşmeleri tetiklemek ve takımların amacına uygun olarak hareket etmesini sağlamak için vardır.

Kanban metodu arz ve talep arasındaki dengeyi koruma altına alan güçlü bir mekanizmadır. Bu metodu 9 değer, 6 prensip ve 6 pratikten oluşan bir pusulaya benzetebiliriz.

Dengeyi korumak için kullanılacak bir pusula. Eğer Kanban metodunun değeri, prensipleri ve pratikleri net olarak anlaşılmazsa; problemleri teşhis etmede büyük sıkıntılar yaşanabilir.

Çeviklik ve Kanban metodu konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri almak isterseniz geçebilirsiniz.

Originally published at https://www.agilekanban.istanbul on February 6, 2021.

Business Agility lover, TDD guy, clean coder, non-stop learner.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.