Java dünyası için 2023 tahminlerim

Java dünyası için 2023 tahminlerim

1 — Geçen sene belirtiğim için “Bulut Faturası Odaklı” kod geliştirmenin yine bu sene de ön planda olacağını bekliyorum.

2– Chatgpt, Github copilot gibi yapay zeka araçları sayesinde geliştiricilerin elini her zamankinden daha fazla güçlendireceğini tahmin ediyorum. Örneğin, Chatgpt ile mevcut koda bir test yazdırmak, bir javadoc belgesi yazdırmak veya mevcut eski kodun bir açıklamasına sahip olmak mümkündür. Hatta yapay zeka desteği ile mevcut koddaki potansiyel hataların varlığını bulmak bile mümkün. Yapay zekanın insanların yerini alacağını düşünmüyorum ama yapay zekayı kullananlar kullanmayanlardan daha akıllı olacağına kesin gözüyle bakıyorum.

3 — Bu yıl Spring 3 ve Java 17 ‘in kombinasyonunu kullanan daha çok organizasyon göreceğizi tahmin ediyorum. Bunun başlıca motivasyon sebebi Spring 3 içerisinde gelen native kabileyeti. Cloud Native yaklaşıma göre bir uygulamanın hızlıca açılması ve temiz bir şekilde tüm kaynakları geri teslim ederek kapanması son derece önemlidir. Spring tabanlı uygulamaların görece yavaş başlatılmasının önünde bu engelin kalkması, bir çok organizasyonun dikkati çekecektir.

4 — Geçen yıl Graal VM ‘ın kullanımının artacağını yazmıştım. Bu öngörüm bu sene de geçerli. Ayrıca bu sene Java uygulamalarının geleneksel JIT yaklaşımıyla bile daha da hızlı açılmasını sağlayacak olan Crac projesinin dikkat çekeceğini tahmin ediyorum. Bu konuda Azul firmasının çalışmalarını yakınen takip edilmesini tavsiye ederim : https://www.azul.com/blog/superfast-application-startup-java-on-crac/

5 — Quarkus’un popülaritesi geçen yıl zaten patlamıştı. Bu sene de Quarkus projesinin popülaritesinin daha da artarak devam edeceğini öngörüyorum. Özellikle Quarkus’un Jakarta EE MicroProfile extensionları ile elde edecekleri hızlı başlama, düşük bellek kullanımı ve performans gibi özellikler kullanıcılara muazzam avantajlar sağlayabilir. Quarkus dışında Micronaut ve Helidon projeleri de 2023 yılında daha fazla dikkat çekenler arasına gireceğini düşünüyorum.

Business Agility lover, TDD guy, clean coder, non-stop learner.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store