Challenge is a very tricky and abstract term. It defines a destination location that you want to go to. In order to make a challenge more concrete we have to define sub-challenges.

In order to find a challenge, Toyota Kata advance a very good pattern :

Wouldn’t it be wonderful…

I would like to write what I understand from DDD. Let’s start with basic definations.

  • Business logic can be expressed in If- else and loops. That’s it
  • Business rules are the hearth of software development
  • Domain could be divided into 3 sub-categories

→ Core Domain
→ Generics Domain
→ Supporting…

Kanban metodu, olaylara servis gözlükleri ile bakmayı önerir. Servis gözlükleriyle bakmak; organizasyon içerisindeki her bir çalışanı, takımı veya departmanı sistem düşüncesi içerisinde bir bütün olarak değerlendirmeyi gerektirir. Olaylara sistem düşüncesinde yaklaşmanın en büyük faydası; süreçleri bir bütün olarak değerlendirme kabiliyeti kazandırmasıdır. Sistem düşüncesini en iyi ifade eden sözlerinden biri Dr…

Uygulandığı yere ve seviyeye göre şekil alan, problemlerin görülmesi sağlayan ve bu vesileyle çözümler üretilmesini tetikleyen bir yönetim metodudur. Kanban metodunun 6 pratik ve 6 prensibi bulunur. Bu pratik ve prensipler de 9 adet değer üzerine inşa edilmiştir. Kanban sadece takımların çevik olması için ortaya konan bir yaklaşım değildir Kanban…

İş çevikliğinin organizasyon boyutta uygulana mama sının önümdeki en büyük engellerinden bir tanesi, çeviklik oyunun sadece belli takımlar veya departmanlar içerisinde oynanmasıdır. İş çevikliği oyunu takım sporu değildir, organizasyonel bir spordur. Tüm tarafların oyuna dahil olmaları gerekir. Özellikle de üst yönetimin.

Bir çicekle baharın gelmeyeceği gibi, bir yada birden fazla…

Kanban metodu satranç gibidir. Kuralları basit ama ustası olmak zaman alır. Uygulandığı yere ve

seviyeye göre şekil alan, problemlerin görülmesi sağlayan ve bu vesileyle çözümler üretilmesini

tetikleyen bir yönetim metodudur. Kanban metodunun 6 pratik ve 6 prensibi bulunur. Bu pratik

ve prensipler de 9 adet değer üzerine inşa edilmiştir. …

26 EYLÜL 2019 • 0 COMMENT

Eylül ayında gerçekleştirdiğimiz Kanban Management Professional-1 (KMP-1) eğitim 2 gün sürdü. İlk gün Kanban metodunu felsefesi ve mekaniklerinin anlatıldı. İkinci günde STATIK (Systems Thinking Approach to Introducing Kanban ) yaklaşımını atölye çalışmalarıyla işlendi.

Organizasyonların problemlerine hazır çözümler enjekte etmek yerine, Kanban metodu STATIK çalışması sayesinde önce teşhis sonra tedavi yaklaşımını önerir. KMP-I eğitiminin 2. gününde ekiplere teşhis koymaları için gerekli adımlar gösterilmektedir. Bu teşhis adımlarından sonra ön tedavi ortaya çıkmaya başlar. Bu teşhis ve tedavi süreci aralıklarla yapılması gereken bir süreçtir.

ALTUĞ BİLGİN ALTINTAŞ

Business Agility lover, TDD guy, clean coder, non-stop learner.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store