Did you watch Forrest gump? If not, I strongly advise you to watch this great film. At the beginning Forrest couldn’t walk properly so he went to the physician to fix that problem. The physician put a framework to Forrest’s legs in order to help him walk properly . …


Kanban metodu, olaylara servis gözlükleri ile bakmayı önerir. Servis gözlükleriyle bakmak; organizasyon içerisindeki her bir çalışanı, takımı veya departmanı sistem düşüncesi içerisinde bir bütün olarak değerlendirmeyi gerektirir. Olaylara sistem düşüncesinde yaklaşmanın en büyük faydası; süreçleri bir bütün olarak değerlendirme kabiliyeti kazandırmasıdır. Sistem düşüncesini en iyi ifade eden sözlerinden biri Dr…


Uygulandığı yere ve seviyeye göre şekil alan, problemlerin görülmesi sağlayan ve bu vesileyle çözümler üretilmesini tetikleyen bir yönetim metodudur. Kanban metodunun 6 pratik ve 6 prensibi bulunur. Bu pratik ve prensipler de 9 adet değer üzerine inşa edilmiştir. Kanban sadece takımların çevik olması için ortaya konan bir yaklaşım değildir Kanban…


İş çevikliğinin organizasyon boyutta uygulana mama sının önümdeki en büyük engellerinden bir tanesi, çeviklik oyunun sadece belli takımlar veya departmanlar içerisinde oynanmasıdır. İş çevikliği oyunu takım sporu değildir, organizasyonel bir spordur. Tüm tarafların oyuna dahil olmaları gerekir. Özellikle de üst yönetimin.

Bir çicekle baharın gelmeyeceği gibi, bir yada birden fazla…


Kanban metodu satranç gibidir. Kuralları basit ama ustası olmak zaman alır. Uygulandığı yere ve

seviyeye göre şekil alan, problemlerin görülmesi sağlayan ve bu vesileyle çözümler üretilmesini

tetikleyen bir yönetim metodudur. Kanban metodunun 6 pratik ve 6 prensibi bulunur. Bu pratik

ve prensipler de 9 adet değer üzerine inşa edilmiştir. …


26 EYLÜL 2019 • 0 COMMENT

Eylül ayında gerçekleştirdiğimiz Kanban Management Professional-1 (KMP-1) eğitim 2 gün sürdü. İlk gün Kanban metodunu felsefesi ve mekaniklerinin anlatıldı. İkinci günde STATIK (Systems Thinking Approach to Introducing Kanban ) yaklaşımını atölye çalışmalarıyla işlendi.

Organizasyonların problemlerine hazır çözümler enjekte etmek yerine, Kanban metodu STATIK çalışması sayesinde önce teşhis sonra tedavi yaklaşımını önerir. KMP-I eğitiminin 2. gününde ekiplere teşhis koymaları için gerekli adımlar gösterilmektedir. Bu teşhis adımlarından sonra ön tedavi ortaya çıkmaya başlar. Bu teşhis ve tedavi süreci aralıklarla yapılması gereken bir süreçtir.


29 AĞUSTOS 2020 • 0 COMMENT

Kanban metodu satranç gibidir. Kuralları basit ama ustası olmak zaman alır. Kanban metodunun toplam 6 pratik ve 6 prensibi bulunur. Bu pratik ve prensipler 9 adet değer üzerine inşa edilmiştir. Hepsi bu kadardır. …


If you search what is the STATIK approach in Kanban on the web, most probably you will see David Anderson’s article on top of search results. In the article, David teaches about STATIK (Systems Thinking Approach to Introducing Kanban). STATIK approach consists of 8 steps and each step is based…


In November we started Kanban Management Professional training program with HERE Technologies.

Here Technologies is a company that provides mapping and location data and related services to individuals and companies. It is majority-owned by a consortium of German automotive companies, whilst other companies also own minority stakes.

Kanban Management Professional…


STATIK (Systems Thinking Approach to Introducing Kanban) approach is one of the most important points of the Kanban Method. For a successful organizational change, it is important to understand the current situation well. In other words, an accurate diagnosis brings success. In this blog, I will try to explain the…

ALTUĞ BİLGİN ALTINTAŞ

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store