Did you watch Forrest gump? If not, I strongly advise you to watch this great film. At the beginning Forrest couldn’t walk properly so he went to the physician to fix that problem. The physician put a framework to Forrest’s legs in order to help him walk properly . This strict framework really helped Forrest’s walk process.

Phase 1

Forrest Gump. Day 1

Same as Forrest story, low matured organizations might need such strict frameworks/methodologies like Scrum. Low matured organization’s processes might not good enough so new frameworks/methodologies might introduce new ways of work (processes). …


Kanban metodu, olaylara servis gözlükleri ile bakmayı önerir. Servis gözlükleriyle bakmak; organizasyon içerisindeki her bir çalışanı, takımı veya departmanı sistem düşüncesi içerisinde bir bütün olarak değerlendirmeyi gerektirir. Olaylara sistem düşüncesinde yaklaşmanın en büyük faydası; süreçleri bir bütün olarak değerlendirme kabiliyeti kazandırmasıdır. Sistem düşüncesini en iyi ifade eden sözlerinden biri Dr. W. E. Deming ‘e aittir:

“Ne yaptığını bir süreç olarak tanımlayamıyorsan, ne yapacağını bilmiyorsundur.” — Dr. W. E. Deming

Servis gözlükleri ile olaylara bakmanın ilk adımı, her şeyi süreçler şeklinde görmekten geçmektedir. Organizasyon içerisinde, olayları süreç olarak tanımlama alışkanlığı kazandıktan sonra birçok konu kendiliğinden çözülür:

1. İşlerin başlangıç ve bitiş…


Uygulandığı yere ve seviyeye göre şekil alan, problemlerin görülmesi sağlayan ve bu vesileyle çözümler üretilmesini tetikleyen bir yönetim metodudur. Kanban metodunun 6 pratik ve 6 prensibi bulunur. Bu pratik ve prensipler de 9 adet değer üzerine inşa edilmiştir. Kanban sadece takımların çevik olması için ortaya konan bir yaklaşım değildir Kanban Metodu, sistemin bütünsel olarak iyileştirilmesi için ortaya konan bir yaklaşımdır. Örneğin, 1000 kişilik bir organizasyon içerisinde 10'ar kişilik 5 takımın Kanban’a geçmesi organizasyonun bütünü açısından istenen getiriyi vermeyebilir.

Bir çiçekle baharın gelmeyeceği gibi bir veya birkaç takımın çevik yöntem kullanmasıyla organizasyonun bütününün çeviklik kabiliyeti kazanması beklenemez. Sistemsel bakış açısına…


İş çevikliğinin organizasyon boyutta uygulana mama sının önümdeki en büyük engellerinden bir tanesi, çeviklik oyunun sadece belli takımlar veya departmanlar içerisinde oynanmasıdır. İş çevikliği oyunu takım sporu değildir, organizasyonel bir spordur. Tüm tarafların oyuna dahil olmaları gerekir. Özellikle de üst yönetimin.

Bir çicekle baharın gelmeyeceği gibi, bir yada birden fazla takımın çevik olmasıda organizasyonu istediği stratejik hedeflere ulaştırmaz. Sistemsel düşünceye göre önemli olan takımların çevik olmasıda değil, takımların arasındaki ilişkilerin çevik olmasıdır.

Durumu bir benzetme ile açıklarsak. Organizasyonu bir insan vücudu olarak düşünürsek, örneğin sadece tiroid bezlerinin hızlı (çevik) çalışması, genel sağlık durumunu ciddi etkileyen bir hastalık olan hipertiroidi sebebiyet…


Kanban metodu satranç gibidir. Kuralları basit ama ustası olmak zaman alır. Uygulandığı yere ve

seviyeye göre şekil alan, problemlerin görülmesi sağlayan ve bu vesileyle çözümler üretilmesini

tetikleyen bir yönetim metodudur. Kanban metodunun 6 pratik ve 6 prensibi bulunur. Bu pratik

ve prensipler de 9 adet değer üzerine inşa edilmiştir. Hepsi bu kadardır.

  • Kanban metodu çekme sistemini kullanır. Bu sayede, projelerin dengeli bir şekilde ilerlemesini sağlanır.
  • Görselleştirme pratiği sayesinde tüm iş adımları görünür hale gelir. İş adımları üzerinde yeralan önemli bir iş veya problem kesinlikle gözlerden kaçmaz. Her türlü aksama veya tıkanıklık anında tüm takımlarca tam zamanında fark edilir.
  • Kanban metodunun…


26 EYLÜL 2019 • 0 COMMENT

Eylül ayında gerçekleştirdiğimiz Kanban Management Professional-1 (KMP-1) eğitim 2 gün sürdü. İlk gün Kanban metodunu felsefesi ve mekaniklerinin anlatıldı. İkinci günde STATIK (Systems Thinking Approach to Introducing Kanban ) yaklaşımını atölye çalışmalarıyla işlendi.

Organizasyonların problemlerine hazır çözümler enjekte etmek yerine, Kanban metodu STATIK çalışması sayesinde önce teşhis sonra tedavi yaklaşımını önerir. KMP-I eğitiminin 2. gününde ekiplere teşhis koymaları için gerekli adımlar gösterilmektedir. Bu teşhis adımlarından sonra ön tedavi ortaya çıkmaya başlar. Bu teşhis ve tedavi süreci aralıklarla yapılması gereken bir süreçtir.


29 AĞUSTOS 2020 • 0 COMMENT

Kanban metodu satranç gibidir. Kuralları basit ama ustası olmak zaman alır. Kanban metodunun toplam 6 pratik ve 6 prensibi bulunur. Bu pratik ve prensipler 9 adet değer üzerine inşa edilmiştir. Hepsi bu kadardır. Kanban metodunu uygulandığı yere ve seviyeye göre şekil alan, problemlerin görülmesi sağlayan ve bu vesileyle çözümler üretilmesini tetikleyen bir yönetim metodudur.

Kanban Metodunun Değerleri ve Prensipleri

Kanban sadece takımların çevik olması için ortaya konan bir yaklaşım değildir. Kanban Metodu, sistemin bütünsel olarak iyileştirilmesi için ortaya konan bir yaklaşımdır. Örneğin 1000 kişilik bir organizasyon içerisinde 10’ar kişilik 5 takımın Kanban’a geçmesi, organizasyonun…


If you search what is the STATIK approach in Kanban on the web, most probably you will see David Anderson’s article on top of search results. In the article, David teaches about STATIK (Systems Thinking Approach to Introducing Kanban). STATIK approach consists of 8 steps and each step is based on the previous one. Let’s summarize the steps.

Step 0: Identify Services (← I will focus on here)

For each service…

  • Step 1: Understand what makes the service fit for purpose for the customer
  • Step 2: Understand sources of dissatisfaction with the current system
  • Step 3: Analyze demand
  • Step 4…


In November we started Kanban Management Professional training program with HERE Technologies.

Here Technologies is a company that provides mapping and location data and related services to individuals and companies. It is majority-owned by a consortium of German automotive companies, whilst other companies also own minority stakes.

Kanban Management Professional training consists of 2 sub training program. The first training program’s name is KMP-1. In order to apply Agility, in that training program, we studied about basics of the Kanban Method and STATIK (System Thinking Approach To Introducing Kanban) approach.


STATIK (Systems Thinking Approach to Introducing Kanban) approach is one of the most important points of the Kanban Method. For a successful organizational change, it is important to understand the current situation well. In other words, an accurate diagnosis brings success. In this blog, I will try to explain the sociological dimensions of the internal and external dissatisfaction which are examined in step 2 of the STATIK approach as much as I can. Let us briefly recall the steps of the STATIK approach.

  • Step 1: Understand what makes the service fit for purpose for the customer
  • Step 2: Understand sources…

ALTUĞ BİLGİN ALTINTAŞ

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store